SQLSTATE[HY000] [2013] Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 sanitary civil engineer


sanitary civil engineer

sanitarijos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris specializuojasi higieninių sąlygų gerinimo srityje. Jis suprojektuoja higienai ir sveikatai tinkamų sąlygų statinius ir techninius įrenginius, tokius kaip vandens tiekimo ir naudoto vandens šalinimo įrenginiai, nubraižo jų brėžinius, parengia, organizuoja ir prižiūri šių statinių ir įrenginių statybą, veikimą ir remontą. Jis taip pat išmano buitinių atliekų apdorojimo, sausinimo sistemų, pramoninių atliekų šalinimo ir kt. dalykus. atitikmenys: angl. sanitary civil engineer; sanitary engineer pranc. ingénieur de technique sanitaire, m; ingénieur sanitaire, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.